A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TIỂU HỌC MƯỜNG VI TRÊN CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA - GIAI ĐOẠN 1997-2017

TIỂU HỌC MƯỜNG VI TRÊN CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA - GIAI ĐOẠN 1997-2017

 

Trường TH Mường Vi được thành lập từ tháng 8 năm 2003. Sau thời gian thành lập, nhà trường được các cấp lãnh đạo quan tâm đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của ngành giáo dục, sự sát sao của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; sự chung sức, chung lòng của các bậc phụ huynh, sự sáng tạo quyết tâm của CBQL, GV, NV nhà trường cho đến nay nhà trường đã đạt được một số kết quả: Quy mô mạng lưới trường lớp phát triển nhanh và đi đến ổn định, cơ sở vật chất từng bước được quan tâm đầu tư, chất lượng giáo dục chuyển biến, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 tháng 5 năm 2009 và  được công nhận duy trì tháng 12 năm 2014.

Là Trường Tiểu học vùng thấp được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của PGD&ĐT huyện Bát Xát, cấp uỷ chính quyền địa phương xã Mường Vi và sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh học sinh.

Nhà trường luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc điều lệ trường tiểu học, quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ trường học.

Trường lớp khang trang, đặt ở nơi trung tâm thuận tiện cho học sinh đi học.Đội ngũ cán bộ, giáo viên đều đạt trình độ chuẩn trở lên 100% luôn nhiệt tình, có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao.

Với đặc điểm tình hình của địa phương và của cơ sở, những khó khăn thách thức, tập thể CBGVNV trường Tiểu học Mường Vi quyết tâm xây dựng cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí của trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Từ những năm đầu xây dựng trường Tiểu học Mường Vi đã ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng một ngôi trường đạt chuẩn nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc học tập và rèn luyện của học sinh. Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, tích cực tham mưu với cấp trên và Cấp uỷ chính quyền địa phương, tuyên truyền tới phụ huynh học sinh huy động tối đa các nguồn lực xã hội hoá giáo dục phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

Bắt đầu từ việc quy hoạch lại khuôn viên trường học đến tu sửa cơ sở hạ tầng, trang trí đồng bộ các lớp học, sửa chữa, nâng cấp các phòng chức năng phục vụ cho hoạt động dạy và học của thầy trò trường TH Mường Vi. Tích cực nâng cao trình độ đội ngũ CBQL, GV, NV, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh hàng năm.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền địa phương,  Phòng Giáo dục & Đào tạo Bát Xát và các tổ chức chính trị xã hội khác trên địa bàn xã, huyện, tỉnh; sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh học sinh, Nhà trường đã từng bước xây dựng theo đúng kế hoạch đã đặt ra.

Từ năm 2003 đến nay, Trường Tiểu học Mường Vi luôn duy trì số lượng CBQL với tổng số là: 02 đồng chí, đủ số lượng theo quy định trong Điều lệ trường tiểu học. Các đồng chí Cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng chỉ đạo, điều hành các hoạt động của nhà trường tốt đem lại hiệu quả cao.

 

    
  
 
Nhãn
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội ngũ CBGV nhà trường có ý thức cao trong công tác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhà trường luôn tạo điều kiện để cán bộ giáo viên được học tập nâng cao trình độ đến cuối năm học 2017-2018 nhà tờng có 20/22 CBGVNV có trình độ cao đẳng trở lên (tăng so với năm học 2016-2017: 01 ĐH; 02 CĐSP).

 

 

Với sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, CBQL sáng tạo, sự đồng thuận  của phụ huynh đã đóng góp cát, gạch, xi măng và hơn 1000 công lao động trong những năm học vừa qua nhà trường đã xây dựng được khu công viên xanh gồm các vườn hoa, cây cảnh, xây dựng được vườn rau trải nghiệm trồng các loại rau theo mùa vụ, vừa tạo cảnh quan trường lớp đẹp vừa là nguồn cung cấp rau sạch cho bếp ăn tập thể của nhà trường. Thường xuyên tu sửa quang cảnh trường lớp, xây dựng trường ngày càng xanh - sạch - đẹp tạo môi trường cho học sinh được rèn luyện kỹ năng sống và phát triển toàn diện.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm giúp cho học sinh tự tin, chủ động chiếm lĩnh kiến thức. Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh cùng trang trí lớp học thân thiện theo mô hình trường học mới. Đội TNTP HCM kết hợp với các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp phong phú, trong đó hướng dẫn để học sinh tự thực hiện các hoạt động (tự dẫn chương trình, tự điều hành tổ chức); Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: các kỹ năng khi tham gia giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích, tự bảo vệ bản thân mình (phòng tránh xâm hại,…), tổ chức cho học sinh trải nghiệm hoạt động đời sống của người dân ở địa phương, chăm sóc các di tích văn hóa. Ngoài ra, thư viện nhà trường tăng cường các hoạt động đọc cho học sinh bằng nhiều hình thức như tổ chức Thư viện xanh lưu động hay góc đọc tại các lớp học,…

Trong những năm học vừa qua nhà trường đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, SGD&ĐT, phòng GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

Chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt việc thực hiện các nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 với tinh thần quyết tâm cao, sâu sát, cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó tập trung chỉ đạo các vấn đề: Công tác PCGD; Giáo dục dân tộc. Xây dựng mô hình trường học mới, trường học gắn với thực tiễn; Chú trọng phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là con em dân tộc thiểu số và giáo dục chất lượng thực chất. Triển khai có hiệu quả chương trình hành động 153-CTr/TU, ngày 06/01/2013 của Tỉnh ủy Lào Cai, Bộ GD&ĐT thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ” (Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi, mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông,...trọng tâm là triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU về    Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2016 – 2020 ”. Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Lào Cai Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018. Triển khai đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành bằng  những hoạt động cụ thể gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”; Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

          Xây dựng đội ngũ CBQL, GV theo hướng phát huy năng lực sáng tạo và nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; năng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đặc biệt là nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới giáo dục và nhiệm vụ năm học. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý theo hướng tăng cường kỉ cương, phân cấp quản lý, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao năng lực quản lý nhà trường.     

          Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy, phương pháp học một cách thực chất; Thực hiện hiệu quả đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016; Thực hiện mô hình trường học mới, trường học gắn với thực tiễn có hiệu quả. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Duy trì bền vững kết quả PCGDTH – CMC và PCGDTH mức độ 3; cơ sở vật chất đảm bảo cho các hoạt động dạy và học. Nâng cao chất lượng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, và dạy học 2 buổi trên ngày.

Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Đặc biệt có các giải pháp cụ thể kiểm soát chất lượng dạy và học nhằm giảm tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành nội dung các môn học, tăng tỉ lệ học sinh phát triển một cách toàn diện.

Cảnh quan trường lớp tiếp tục được thay đổi, được đầu tư, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng và thân thiện, hấp dẫn học sinh. Hoạt động ngoài giờ lên lớp, rèn kỹ năng sống được chú trọng và thực hiện đến tận các điểm trường.

Quá trình triển khai thực hiện xây dựng trường TH Mường Vi đạt chuẩn được bắt đầu từ tháng 9 năm 2003 đến ngày 27/5/2009 UBDN tỉnh Lào cai có Quyết định số 1475/QĐ-UBND Tỉnh công nhận trường Tiểu học Mường Vi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến năm 2014 Nhà trường được UBND Tỉnh, Sở GD&ĐT Lào Cai kiểm tra công nhận lại, nhà trường đã đạt 5/5 tiêu chuẩn. Ngày 31/12/2014, UBDN tỉnh Lào cai đã có Quyết định số 4240/QĐ-UBND Tỉnh công nhận trường Tiểu học Mường Vi duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho đến nay.

Chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục hàng năm của Nhà trường được nâng lên. Số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp và học sinh đạt giải kì thi các cấp năm sau cao hơn năm trước. Từ năm học 2009-2010 đến nay nhà trường đã 7 năm được công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và 2 năm được công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc (2011-2012 và 2016-2017).

Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và khôn viên trường học được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Mô hình trường học gắn với thực tiễn, trường học Công viên xanh ngày càng được cải tạo và hoàn thiện hơn.

Căn cứ các tiêu chuẩn, tiêu chí quy định tại Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt MCLTT và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Trường trường Tiểu học Mường Vi duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 


Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan