11/01/20  Tin của trường  261
Thực hiện công văn số 01/KH-PGD&ĐT Bát Xát ngày 03/01/2020 của PGD&ĐT Bát Xát về việc thực hiện Hội thảo chuyên đề: Phương pháp dạy học các môn chuyên biệt năm học 2019-2020 được đặt địa điểm tại trường Tiểu học Mường Vi với tổng số 140 người tham gia là các CBQL và các đ/c GV dạy các môn chuyên ...
 16/01/19  Niêm giám thống kê  551
Hình vuông và hình tròn: thể hiện sự triết lý vuông tròn của người ViệtNam, cũng là trời-đất; mẹ-cha; âm-dương.