11/01/20  Tin của trường  166
Thực hiện công văn số 01/KH-PGD&ĐT Bát Xát ngày 03/01/2020 của PGD&ĐT Bát Xát về việc thực hiện Hội thảo chuyên đề: Phương pháp dạy học các môn chuyên biệt năm học 2019-2020 được đặt địa điểm tại trường Tiểu học Mường Vi với tổng số 140 người tham gia là các CBQL và các đ/c GV dạy các môn chuyên ...
 29/12/19  Tin tức - Sự kiện  136
Thực hiện công văn số 2021/SGD&ĐT-GDTH ngày 25/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo – Giáo dục Tiểu học về việc thông báo bồi dưỡng giáo viên Chương trình Giáo dục phổ thông mới cấp Tiểu học, PGD&ĐT Bát Xát đã có công văn số 482/PGD&ĐT ngày 02/12/2019 về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tại huyện vào ...
 16/01/19  Niêm giám thống kê  332
Hình vuông và hình tròn: thể hiện sự triết lý vuông tròn của người ViệtNam, cũng là trời-đất; mẹ-cha; âm-dương.
 25/04/16  Hoạt động chuyên môn  317
- Chào cả lớp, từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các con. Cô tên là Phạm Vũ Bích Hằng, giáo viên bộ môn Vật Lý!Khi nghe cô giới thiệu, suy nghĩ đầu tiên của tôi là :"Ôi, giáo viên Vật Lý, chắc cô nghiêm khắc lắm đây...". Nhưng nụ cười trìu mến và sự cởi mở, thân thiện của cô đã khiến tôi nghĩ ...