16/01/19  Niêm giám thống kê  551
Hình vuông và hình tròn: thể hiện sự triết lý vuông tròn của người ViệtNam, cũng là trời-đất; mẹ-cha; âm-dương.